Om instruktören

Om instruktören

Jag som skapat den här kursen och satt samman innehållet heter Anna Matti och är massageterapeut, personlig tränare, coach och ägare av företaget Mattikroppen AB. Sedan 2004 har hela verksamheten specialiserat sig på företagsfriskvård genom massage, ergonomi, träning och föreläsningar.

Hur blev jag då instruktör och verksam inom det här området?

Under mina år inom företagsfriskvård har jag sett hur företag i alla storlekar och branscher sliter med att hålla lönsamheten uppe, företagets anseende på topp och personalen nöjd och frisk (oftast i den ordningen).

Många är de gånger personalen vid varje massagebesök vänt sig till mig för att få hjälp med sin spänningshuvudvärk eller envisa musarm.

Flertalet gånger har jag fått förklara för HR att - jo det ger resultat med massage men det är inte hela lösningen på vare sig huvudvärken eller musarmen som kostar företaget dyra pengar i rehabilitering och sjukskrivning.

För det som ger absolut bästa resultat på alla de tre utmaningarna jag nämnde är att förebygga ohälsa genom en fantastisk arbetsmiljö! Se varje irriterad, utschasad, smärtpåverkad eller rent utav skadad medarbetare som en indikation på att något sannolikt brister i något av de områden som är arbetsmiljö (mer om det i nästa kapitel). Det finns STORA vinster att hämta här så du vet!


Nästa avsnitt - Får jag presentera SAM!

Complete and Continue